นางอรพินทร์ อินทอง
นายก อบต.พระธาตุ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 26/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 161428
Page Views 247453
 
ITA 02: ข้อมูลผู้บริหาร

.

นางอรพินทร์ อินทอง
นายก อบต.พระธาตุ
เบอร์โทรศัพท์ 080-1157878

นายธวัช คำยันต์
รองนายก อบต.พระธาตุ
เบอร์โทรศัพท์ 086-1187192

นายภมิตร รินฤทธิ์
รองนายก อบต.พระธาตุ
เบอร์โทรศัพท์ 081-0208890

นายเอกลักษณ์ อุ่นเรือน
เลขานุการ นายก อบต.พระธาตุ
เบอร์โทรศัพท์ 086-1833019

.

นายเสงี่ยม ศักดารัตนากร
รองปลัดฯรักษาราชการแทน ปลัด อบต.พระธาตุ
เบอร์โทรศัพท์ 086-1957935

นายเสงี่ยม ศักดารัตนากร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
เบอร์โทรศัพท์ 086-1957935