นางอรพินทร์ อินทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 85156
Page Views 154781
 
กองการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเพ็ญประภา สุภชาติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสุรินทรา ยาวุธ
ครู ค.ศ.2

นางสาวพิชญาภา จิรกิจวัฒนะวงค์
ครู ค.ศ.2

นางมณีรัตน์ ปัญญาฟู
ครู ค.ศ.1

นางสังวาลย์ พิมเสน
ครู ค.ศ.1

นางวราภรณ์ คำยันต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรกัญญา เพตะกร
ผู้ดูแลเด็ก

นางภัทราพร กันจนา
ผู้ดูแลเด็ก

นายธีรวัฒน์ ศรีมาเหล็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเกศินี อุทุมพร
แม่บ้าน