นางอรพินทร์ อินทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 85119
Page Views 154744
 
สำนักปลัด

นายมัธยันต์ กันทะวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางลัทธกานต์ นิลคง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภาวดี คำสูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวธัญณิชา คำมอญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จ่าเอกพิทักษ์ ทองลิ้ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางศรีไพ ขันทะสีมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศุภกิตติ์ จันทิมา
พนักงานขับรถยนต์

นายล้วน ตันกาบ
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย

นายธนภัทร คำยันต์
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย

นายทัคศพล พรมรักษ์
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย

นายวรวุฒิ บุญเกิด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายไสว วงษา
คนสวน