นางอรพินทร์ อินทอง
นายก อบต.พระธาตุ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 26/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 161445
Page Views 247470
 
ITA 27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศฯหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 97 ครั้ง))
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 86 ครั้ง))
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 93 ครั้ง))
การสรรหาและคัดเลือกบุคคล ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 93 ครั้ง))
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 103 ครั้ง))
การพัฒนาบุคลากร ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 107 ครั้ง))
ประกาศฯหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 98 ครั้ง))
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลัง ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 96 ครั้ง))