นางอรพินทร์ อินทอง
นายก อบต.พระธาตุ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 26/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 161455
Page Views 247480
 
ITA 23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( (07 มี.ค. 2565 | อ่าน 33 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ( (04 ก.พ. 2565 | อ่าน 44 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ( (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 74 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ( (01 ธ.ค. 2564 | อ่าน 67 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ( (03 พ.ย. 2564 | อ่าน 76 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ( (04 ต.ค. 2564 | อ่าน 120 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ( (06 ก.ย. 2564 | อ่าน 86 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ( (02 ส.ค. 2564 | อ่าน 83 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ( (06 ก.ค. 2564 | อ่าน 93 ครั้ง))
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ( (02 มิ.ย. 2564 | อ่าน 86 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ( (03 พ.ค. 2564 | อ่าน 90 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 102 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ( (01 มี.ค. 2564 | อ่าน 100 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ( (02 ก.พ. 2564 | อ่าน 94 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2563 ( (02 ม.ค. 2564 | อ่าน 99 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2563 ( (16 ธ.ค. 2563 | อ่าน 93 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ( (03 พ.ย. 2563 | อ่าน 98 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ( (05 ต.ค. 2563 | อ่าน 96 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ( (02 ก.ย. 2563 | อ่าน 101 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 ( (18 ส.ค. 2563 | อ่าน 95 ครั้ง))