นางอรพินทร์ อินทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 85097
Page Views 154722
 
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศฯหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
การสรรหาและคัดเลือกบุคคล ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
การพัฒนาบุคลากร ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศฯหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลัง ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))