นางอรพินทร์ อินทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 85084
Page Views 154709
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง))
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( (18 พ.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง))
รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( (07 พ.ค. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง))
รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ( (09 เม.ย. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง))
รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) ( (15 เม.ย. 2563 | อ่าน 54 ครั้ง))
รายงานผลการบันทึกรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( (15 เม.ย. 2563 | อ่าน 37 ครั้ง))
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ( (15 เม.ย. 2563 | อ่าน 52 ครั้ง))