นางอรพินทร์ อินทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 85051
Page Views 154676
 
07 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ระบบ E-GP)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 ม.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (29 ธ.ค. 2564 | อ่าน 6 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กฝายปอน (จุดที่ 2) กว้าง 1 เมตร สูง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก ( (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (01 ต.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
ซื้อกันสาดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (10 ส.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 มิ.ย. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ก.พ. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 พ.ย. 2563 | อ่าน 31 ครั้ง))
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 พ.ย. 2563 | อ่าน 33 ครั้ง))
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังห้วยฆ้อง บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (02 พ.ย. 2563 | อ่าน 35 ครั้ง))
ซื้อน้ำดื่มสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 ต.ค. 2563 | อ่าน 32 ครั้ง))
จ้างซ่อมแซมคันทาง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำเปือ บ้านพร้าว หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 ต.ค. 2563 | อ่าน 37 ครั้ง))
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ส.ค. 2563 | อ่าน 38 ครั้ง))
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 มี.ค. 2563 | อ่าน 35 ครั้ง))
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (12 ก.พ. 2563 | อ่าน 35 ครั้ง))
ซื้อวัสดก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (11 ก.พ. 2563 | อ่าน 39 ครั้ง))
ซื้อวัสดก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (11 ก.พ. 2563 | อ่าน 36 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยงั๊วะ หมู่ที่ 6 บ้านป่ารวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 ธ.ค. 2562 | อ่าน 39 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยอ้อซ้าย (นายอิ่นคำ สลีอ่อน) หมู่ที่ ๔ บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 ธ.ค. 2562 | อ่าน 39 ครั้ง))