นางอรพินทร์ อินทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 85058
Page Views 154683
 
05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ระบบ E-GP)
จ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กฝายปอน (จุดที่ 2) กว้าง 1 เมตร สูง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก ( (10 ม.ค. 2565 | อ่าน 5 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 ม.ค. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลพระธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก ( (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลพระธาตุ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก ( (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (29 ธ.ค. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (29 ธ.ค. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 ธ.ค. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 ธ.ค. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ธ.ค. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กฝายปอน (จุดที่ 2) กว้าง 1 เมตร สูง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก ( (15 ธ.ค. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง))
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (13 ธ.ค. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง))
ซื้อวัสดุบริโภคตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (08 ธ.ค. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (02 ธ.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 พ.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (23 พ.ย. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง))
จ้างปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระบบโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ V๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (23 พ.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (17 พ.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
เหมาทำป้ายโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำพระธาตุและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ( (16 พ.ย. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง))
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 พ.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TK-๗๑๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (15 พ.ย. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))