นางอรพินทร์ อินทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 85194
Page Views 154819
 
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ( (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 4 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ( (01 ธ.ค. 2564 | อ่าน 3 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ( (03 พ.ย. 2564 | อ่าน 4 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ( (04 ต.ค. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ( (06 ก.ย. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ( (02 ส.ค. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ( (06 ก.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ( (02 มิ.ย. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ( (03 พ.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ( (01 มี.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ( (02 ก.พ. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2563 ( (02 ม.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2563 ( (16 ธ.ค. 2563 | อ่าน 29 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ( (03 พ.ย. 2563 | อ่าน 29 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ( (05 ต.ค. 2563 | อ่าน 30 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ( (02 ก.ย. 2563 | อ่าน 31 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 ( (18 ส.ค. 2563 | อ่าน 29 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ( (02 ก.ค. 2563 | อ่าน 28 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ( (09 มิ.ย. 2563 | อ่าน 28 ครั้ง))