นางอรพินทร์ อินทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 85083
Page Views 154708
 
ประวัติความเป็นมา
         องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้รับการยกฐานะมาจากสภาตำบลพระธาตุ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 จากเดิมสภาตำบลพระธาตุได้ตั้งอยู่ที่ทำการ ณ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพระธาตุ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2552 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานมาที่บ้านพวงพยอม เลขที่ 40 หมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
         องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ห่างจากศาลากลางจังหวัดน่านไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 ระยะทาง 83 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 90 นาที มีพื้นที่ทั้งหมด 48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,000 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ        ติดต่อ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้าง
ทิศใต้            ติดต่อ เขตเทศบาลตำบลเชียงกลาง
ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว
ทิศตะวันตก   ติดต่อ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ


พระธาตุดอนแก้ว
 
ความเป็นมา  
          พระธาตุดอนแก้ว ตั้งอยู่บ้านดอนแก้ว หมู่ 1 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นพระธาตุแห่งแรกของอำเภอเชียงกลาง และเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงกลางเมื่อปี พ.ศ. 2300 ชาวบ้านพบซากปรักหักพังของโบราณสถานและสิ่งของโบราณวัตถุอันมีค่า บริเวณบ้านดอนแก้ว มักจะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นในวันขึ้นหรือแรม 8 ค่ำ 15 จะมีแสงเรืองรองคล้ายลูกแก้ว ปรากฏขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้แล้วลอยไปยังภูเขาที่ตั้งอยู่หน้าองค์พระธาตุและลอยกลับมายังที่เดิม ซึ่งประชาชนเรียกว่าดอยภูช้าง และปี 2447 เกิดวิกฤตภัยแล้ง จึงได้ไปบนบานทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณที่พบซากโบราณสถาน (พระธาตุ) เพื่อให้เกิดฝนตก พอพิธีแล้วเสร็จเกิดฝนตกหนัก เป็นที่ยินดีของผู้ที่มาร่วมงาน จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านฤดูฝนไปเข้าสู่เดือนมีนาคม ตรงกับตรงกับวันเดือน 5 เหนือ ขึ้น 2 ค่ำ ครูบาปัญญา พระครูมานิตย์ร่วมกับผู้มีความเชื่อศรัทธาได้ร่วมมือกันก่อสร้างพระธาตุดอนแก้วจนสำเร็จ และจัดงานเฉลิมฉลองในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เหนือ อภินิหารปีประการหนึ่ง ตำบลพระธาตุเป็นพื้นที่สีชมพู
            มีผู้ก่อการร้ายสู้รบกันด้วยอาวุธสงครามกระสุนปืนใหญ่ตกลงมาบริเวณพระธาตุไม่ระเบิด นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีแก้วกินหมอก ตำบลพระธาตุและตำบลเปือ ไม่เคยมีหมอกปกคลุมเหมือนตำบลอื่น วันนมัสการพระธาตุ คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เหนือ เป็นประเพณีสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน และมีกลุ่มคนเข้าร่วมจำนวนมาก เพราะเป็นพระธาตุองค์แรกของชาวเชียงกลางจึงเป็นที่เคารพนับถือ และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน        
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.49 KB