นางอรพินทร์ อินทอง
นายก อบต.พระธาตุ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 26/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 161327
Page Views 247349
 
งดรับของขวัญ

งดรับของขวัญ

ต่อต้านการทุจริต

ต่อต้านการทุจริต

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

ของขวัญจากดิน

ของขวัญจากดิน

ถึงเวลาเอาจริงให้ยุงสิ้นลาย

ถึงเวลาเอาจริงให้ยุงสิ้นลาย

วิธีรับมือโรคภัยที่มากับน้ำท่วม

วิธีรับมือโรคภัยที่มากับน้ำท่วม

การป้องกันการจมน้ำในเด็ก (เด็กเล็กและเด็กโต)

การป้องกันการจมน้ำในเด็ก (เด็กเล็กและเด็กโต)

5 ข้อ ง่ายๆ ป้องกันโรคเบาหวาน

5 ข้อ ง่ายๆ ป้องกันโรคเบาหวาน

Infographic ชุด

Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร" ตอนที่ 1

Spot รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

Spot รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

Example Frame
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (10 พ.ค. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง)
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 11 (10 พ.ค. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง)
การประหยัดพลังงานของ อบต.พระธาตุ (10 พ.ค. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง)
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 10 (28 เม.ย. 2565 | อ่าน 13 ครั้ง)
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 9 (28 เม.ย. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง)
การโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8 (28 เม.ย. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง)
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ (27 เม.ย. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 25 ครั้ง)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 28 ครั้ง)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธษตุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 28 ครั้ง)
 
EGP01 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ E-GP)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 156 ครั้ง)
ก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กฝายปอน (จุดที่ 2) กว้าง 1 เมตร สูง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (08 พ.ย. 2564 | อ่าน 128 ครั้ง)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (11 พ.ย. 2563 | อ่าน 235 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (21 ก.พ. 2563 | อ่าน 273 ครั้ง)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (10 ม.ค. 2563 | อ่าน 200 ครั้ง)
 
EGP02 ประกาศราคากลาง (ระบบ E-GP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงภูมทัศน์เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระธาตุดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ก.พ. 2564 | อ่าน 163 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายปอน หมู่ที่ ๕ บ้านสร้อยพร้าว ตำบลพระธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ม.ค. 2564 | อ่าน 326 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(พร้อมไหล่ทาง) องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08 ม.ค. 2564 | อ่าน 145 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนยางพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑-๙ ในตำบลพระธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 เม.ย. 2563 | อ่าน 297 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลพระธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 เม.ย. 2563 | อ่าน 330 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเด่นธารา หมูที่ ๙ ตำบลพระธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 เม.ย. 2563 | อ่าน 254 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มี.ค. 2563 | อ่าน 299 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ก.พ. 2563 | อ่าน 145 ครั้ง)
 
EGP03 ร่างเอกสารประกวดราคา เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ E-GP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงภูมทัศน์เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระธาตุดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ม.ค. 2564 | อ่าน 157 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายปอน หมู่ที่ ๕ บ้านสร้อยพร้าว ตำบลพระธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 ม.ค. 2564 | อ่าน 316 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(พร้อมไหล่ทาง) องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ธ.ค. 2563 | อ่าน 267 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.พ. 2563 | อ่าน 200 ครั้ง)
 
EGP04 ประกาศเชิญชวน (ระบบ E-GP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงภูมทัศน์เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระธาตุดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ก.พ. 2564 | อ่าน 165 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายปอน หมู่ที่ ๕ บ้านสร้อยพร้าว ตำบลพระธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ม.ค. 2564 | อ่าน 176 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(พร้อมไหล่ทาง) องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08 ม.ค. 2564 | อ่าน 246 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนยางพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑-๙ ในตำบลพระธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 เม.ย. 2563 | อ่าน 316 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลพระธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 เม.ย. 2563 | อ่าน 174 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเด่นธารา หมูที่ ๙ ตำบลพระธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 เม.ย. 2563 | อ่าน 145 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มี.ค. 2563 | อ่าน 309 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ก.พ. 2563 | อ่าน 192 ครั้ง)
 
EGP05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ระบบ E-GP)
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสถานที่กักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2565 | อ่าน 74 ครั้ง)
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2565 | อ่าน 76 ครั้ง)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 74 ครั้ง)
จ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กฝายปอน (จุดที่ 2) กว้าง 1 เมตร สูง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก (10 ม.ค. 2565 | อ่าน 81 ครั้ง)
จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ม.ค. 2565 | อ่าน 221 ครั้ง)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านพร้าว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิด) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำห้วยฆ้อง บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
 

    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS